Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae pobl ifanc ymylol o bob cwr o Fanceinion bellach yn gallu mynegi eu teimladau trwy farddoniaeth, diolch i Young Identity. Gan ddefnyddio barddoniaeth, rhyddiaith a pherfformiad i dynnu sylw at faterion pobl ifanc, mae Young Identity yn anelu at gyfoethogi eu rhagolygon cyflogaeth a rhoi hwb i'w hymddygiad da.

Roedd Isiah, 19, a ymunodd â Young Identity bum mlynedd yn ôl, wrth ei fodd â Saesneg ond roedd yn gweld yr ystafell ddosbarth yn lle anodd i ddysgu. "Fe ddysgodd Young Identity farddoniaeth i mi cyn i addysg ei wneud hynny," dywed. "Er fy mod yn mwynhau Saesneg, nid oeddwn yn hoffi'r ysgol. Ond nid oedd Young Identity yn teimlo fel fy mod yn cael fy nysgu yn galed fel yr oeddwn yn yr ysgol, er fy mod yn dysgu llawer. Fe ddysgodd mi sut i wrando a pheidio â bod yn negyddol am yr hyn y gallai pobl ei ddweud am yr hyn yr oeddwn yn ei wneud. Yn sicr mae wedi helpu fy Saesneg a llythrennedd yn aruthrol. Pan oeddwn yn dysgu am drosiadau a chyffelybiaethau ym Mlwyddyn Saith, roeddwn eisoes yn gwybod amdanynt oherwydd Young Identity. Saesneg yw fy hoff wers erbyn hyn!"

Trwy Young Identity, perfformiodd Isiah ar raglen CBeebies, a chafodd ei dalu gan y BBC fel bardd comisiwn. "Roeddwn yn teimlo'n grêt - yn sicr nid wyf wedi gwneud hynny yn yr ysgol! Roeddwn yn teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi. Teimlo fy mod wedi cyflawni rhywbeth. Teimlo fy mod yn cael fy mharchu."

Am ragor o wybodaeth am Young Identity ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau