Skip to navigation Skip to main content

Cookies   

Ynglŷn â'r prosiect

Dechreuodd Grŵp Cymorth y Galon Sunderland pan gyfarfu chwech o gleifion y galon mewn ystafell fechan yn Ysbyty Brenhinol Sunderland i rannu eu straeon. Bellach mae'r grŵp yn mwynhau nifer o gyfarfodydd cymdeithasol, yn trefnu siaradwyr meddygol a chymdeithasol, yn cwrdd yn fisol ac yn trefnu teithiau bws, dawnsfeydd a theithiau cerdded.

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu i dalu am gynnal chwe sesiwn ymarfer corff bob wythnos i bobl dros 55 gyda rhwng 20 a 30 o aelodau yn mynychu bob sesiwn. Mae'r grŵp yn falch iawn o'i lwyddiant wrth gefnogi ac annog cleifion y galon i edrych ymlaen at wellhad. Dywed y trefnydd Barry Cook: "Mae'r grŵp yn iach ac yn ffynnu, yn debyg i ni. A'r cyfan diolch i'r Loteri Genedlaethol."

Dioddefodd Jean Wilson drawiad ar y galon heb rybudd a chafodd ei brysio i Adran y Galon Ysbyty Brenhinol Sunderland a rhoddwyd cyffuriau iddi i glirio ceulad gwaed yn ei chalon Roedd hynny 17 mlynedd yn ôl a bydd Jean yn 91 ym Mehefin eleni. Mae'r dosbarthiadau ymarfer wedi bod yn achubiaeth i Jean. Mae'n mynychu dosbarthiadau ymarfer ysgafn ddwywaith yr wythnos i feithrin cryfder a hyder. Dywed Jean: "Ar ôl fy nhrawiad roeddwn wedi colli fy hyder, roeddwn yn poeni 'a fydd e'n digwydd eto?' Ond rwy'n dal yma ac yn gwneud rhywbeth rwy'n mwynhau, cwrdd â hen ffrindiau ac aelodau newydd, mae'n rhoi rheswm i mi godi yn y bore a dod yma."

Am ragor o wybodaeth am Sunderland Cardiac Support Group ymwelwch â'r wefan.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau


Vote for this project for an award