Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae buddion a phwysigrwydd chwarae cerddoriaeth wedi'u hen sefydlu. Serch hynny, beth sy'n digwydd os yw rheolaeth rhywun ar eu llaw neu fraich yn gyfyngedig neu ddim yn bodoli o gwbl? Mae pob offeryn confensiynol yn gofyn am ddwy law hynod fedrus i'w chwarae, sy'n golygu y bydd unrhyw un gydag anabledd ar y fraich wedi'u heithrio rhag chwarae'r rhan fwyaf o gerddoriaeth. Ond nid rhwystr at chwarae cerddoriaeth yn unig yw hyn - mae hefyd yn cau allan y cyfle i greu cerddoriaeth yn gymdeithasol gydag eraill, neu i gael gyrfa gerddorol. Mae'r broblem yn effeithio ar ddegau o filoedd yn y DU yn unig. Dyma ble mae Ymddiriedolaeth OHMI yn dod i'r amlwg.

Mae'r Ymddiriedolaeth OHMI yn gweithio i oresgyn rhwystrau at greu cerddoriaeth y mae'r rhan fwyaf o bobl ag anableddau corfforol yn eu hwynebu trwy gaffael offerynnau a chyfarpar cerddorol wedi'u cynllunio'n addas. Mae ein hofferynnau yn caniatáu cyfranogiad llawn a diwahaniaeth wrth greu cerddoriaeth i'r lefelau meistrolaeth uchaf.

Sylfaenodd Dr Stephen Hetherington MBE yr elusen yn 2011 ar ôl i'w ferch hemiplegig ei hun, Amy, ei hysbysu o'r diffyg offerynnau a oedd ar gael i gerddorion anabl.  

Mae'r Ymddiriedolaeth OHMI yn gweithio mewn tair ffordd; caffael offerynnau a chyfarpar galluogi, yn bennaf trwy'r Gystadleuaeth OHMI; gan gefnogi hyfforddiant offerynnol trwy'r rhaglen addysgu OHMI; a chodi ymwybyddiaeth o'r diffyg cyfleoedd cyfredol. Am ragor o fanylion ac enillwyr y Gystadleuaeth yn 2017, ewch i: <http://www.ohmi.org.uk/the-ohmi-competition.html>

Mae'r offerynnau y mae OHMI yn eu caffael yn galluogi pobl ag anableddau corfforol i gymryd rhan wrth greu cerddoriaeth ar lefel gyfartal.

Os hoffech chi gefnogi eu gwaith, ewch i: www.ohmi.org.uk

 

Am ragor o wybodaeth am OHMI Music Makers ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau