Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Un yn unig o blith nifer o glybiau chwaraeon ar draws Cymru sy'n cael eu cefnogi gan y Loteri Genedlaethol yw hwn.

Mae Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru yn cynnig grant o hyd at £1500 dros gyfnod o 12 mis i gefnogi gweithgareddau sy'n annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol, yn amlach a chodi safon y gweithgareddau cyfredol.

Gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol mae cannoedd o glybiau chwaraeon lleol wedi gallu prynu cyfarpar newydd a hyfforddi hyfforddwyr, gan sicrhau bod gweithgareddau chwaraeon o ansawdd uchel yn cael eu cynnig yn y gymuned leol.

Mae Chwaraeon Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod holl aelodau cymdeithas yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gall sefydliadau ymgeisio am ail grant o £1500 i helpu eu clwb i gefnogi gwaddol Llundain 2012 neu estyn allan at grwpiau penodol o gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, menywod a merched, a phobl ag anabledd.

Am ragor o wybodaeth ymwelwch http://www.sportwales.org.uk.
 

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map