Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Teesdale yn ardal o harddwch naturiol gyda nifer o safleoedd hanesyddol a diwylliannol o bwys. Mae hefyd wedi ysbrydoli pobl megis John Sell Cotman, Charles Dickens, Syr Walter Scott a J.M.W Turner.

Er gwaethaf hyn, gall Teesdale yn aml deimlo fel y 'tirlun coll'; yn aml yn cael ei esgeuluso oherwydd Parc Cenedlaethol Dyffrynnoedd Swydd Efrog ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gogledd y Penwynion.

Fe wnaeth y cynllun pum mlynedd o hyd, Heart of Teesdale, adfer ac adnewyddu'r ardal, gan ysbrydoli pobl i ailddarganfod yr hyn yr oedd ganddi i'w chynnig. Cynhaliwyd cyfanswm o 75 prosiect, yn amrywio o lwybrau a theithiau cerdded natur, i adfer strwythurau hanesyddol a dramâu yn adrodd chwedlau o Teesdale. Cafwyd prosiectau ieuenctid a phrosiectau cartref gofal, ymgyrchoedd plannu bylbiau ac arolygon bywyd gwyllt, a gweithdai i addysgu crefftau a sgiliau treftadaeth.

Mae'r prosiect wedi gweld gwirfoddolwyr yn cyfrannu 16,077 awr; 13 grŵp ieuenctid; 13 o grwpiau difreintiedig, gan gynnwys pedwar cartref gofal a Blind Life Durham. Ymgysylltwyd â 280 o dirfeddianwyr neu ffermwyr.

Mae pobl o bob oed wedi datblygu eu sgiliau yn Teesdale - 1,524 o bobl wedi ennill sgiliau newydd neu uwch, gyda 45 yn gysylltiedig â rhaglenni monitro ecolegol a 10 o syrfewyr adeiladau fferm hyfforddedig.

Dywed y gwirfoddolwr Ian Moorhouse, 74, bod y prosiect wedi rhoi cyfle iddo greu effaith hirdymor:

"Fe wnaethom geisio sefydlu'r prosiect hwn ond roedd yn edrych yn annhebygol hyd nes i ni sicrhau arian y Loteri Genedlaethol. Mae gennym ymdrech gynaliadwy, hirdymor erbyn hyn a fydd yn para'n hwy na'r prosiect. Rwyf wedi byw yn Teesdale ers 22 o flynyddoedd ac rwy'n teimlo'n falch i hyrwyddo'r ardal."

Am ragor o wybodaeth am Heart of Teesdale ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau