Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Grimsby's Lost Ships of WW1 yn anelu at ddangos aberth pysgotwyr Grimsby yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe gafodd pysgotwyr o'r dref, ynghyd â phorthladdoedd eraill o amgylch y DU, y dasg o glirio ffrwydron a osodwyd gan lynges yr Almaen a oedd o amgylch arfordir Prydain. Collodd Grimsby ei hun dros 300 o bysgotwyr.

Mae Grimsby's Lost Ships of WW1 yn ymchwilio i o leiaf 30 o fflyd pysgota Grimsby a gollwyd ym Môr y Gogledd.

Mae'r prosiect yn hyfforddi gwirfoddolwyr i sgwba-blymio a dod yn archaeolegwyr morol sylfaenol gyda chamerâu dan dŵr, ac yn cynhyrchu llyfr a ffilm am bob cwch er mwyn gadael cofnod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae gan lawer yn Grimsby gyndadau a oedd ar y cychod hyn. Darganfuwyd llongddrylliad yr Alberta ym Môr y Gogledd fel rhan o'r chwilio. Ymhlith y rheini a fu farw pan suddodd y cwch ym 1916 oedd Percy Horn o Grimsby, yn 26 oed yn unig. Bellach mae ei deulu yn bwriadu gosod torch ar y llongddrylliad. Dywedodd ei or-ŵyr, Mark Richardson bod y prosiect wedi helpu ei deulu i ddygymod â'r hyn ddigwyddodd:

"Mae wedi cynnig rhyw faint o ddiweddglo i fy nhad, Dennis Robinson, sydd bellach yn 80. Roedd bob amser yn meddwl bod yr Alberta wedi suddo yn llawer agosach i'r Humber; cafodd ei ryfeddu i ddarganfod ei fod mor bell allan ym Môr y Gogledd. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr yr hyn y mae'r plymwyr yn ei wneud, mae'r prosiect cyfan yn wych."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau