Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Nid pêl-osgoi yw'r chwaraeon cyntaf a ddaw i'r meddwl pan feddyliwch chi am Aberdeen, ond nid yw hynny wedi rhwystro Granite City Guerrillas. Maen nhw ar berwyl i roi hwb i'r gêm ac i sicrhau bod y chwaraeon yn hygyrch i bawb waeth beth yw eu hamgylchiadau personol.

Fel Ysgrifennydd y clwb, dywed Pete Watt: "Rydym bob amser yn agored i bawb - unrhyw lefel sgiliau, rhyw neu unrhyw beth arall!"

Roedd y prosiect yn targedu merched yn y lle cyntaf trwy gynnal 'noson i ferched' unwaith yr wythnos. Mae llwyddiant y clwb a'r chwaraeon yr Alban wedi tyfu fel caseg eira ers hynny. Enwyd dwy o chwaraewyr benywaidd y clwb yng ngharfan yr Alban ar gyfer Twrneimant Chwe Gwlad Cymdeithas Pêl-osgoi'r DU yn 2016 a bellach mae saith o aelodau clwb benywaidd yn ymrafael i chwarae dros yr Alban ym Mhencampwriaeth Ewrop 2017.

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi caniatáu i'r clwb hefyd gynnig pêl-osgoi am ddim i'r rheini sydd wedi'u gwneud yn ddi-waith.

Dechreuodd Lindsay-Anne, 33, chwarae dros y Granite City Guerrillas yn 2016. Dywed: "Fe gollais fy swydd yn fuan ar ymuno â'r Guerrillas ond yn ffodus maen nhw'n darparu hyfforddiant ac ymarfer am ddim i'r rheini sydd wedi dod yn ddi-waith neu a oedd eisoes yn ddi-waith.

"Rwyf wedi cael fy newis ddwywaith i garfan yr Alban. Rwyf wedi arwain y tîm Guerrilla at fedal efydd yn ein twrneimant elusennol diwethaf, y pedwerydd safle yng nghynghrair yr Alban ac at aur ym Mhencampwriaeth Merched yr Alban cyntaf erioed.

Mae pêl-osgoi wedi parhau yn gyson yn fy mywyd ac wedi cadw fy ysbryd yn uchel yn ystod cyfnod anodd iawn."

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau