Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Ym mis Mehefin 2012, cynhaliodd y trefnwyr bererindod yn dilyn taith pererinion, brenhinoedd, gwallgofiaid a thlodion y canol oesoedd. Aeth y daith heibio cestyll, ffynhonnau sanctaidd a safleoedd hynafol yn cynnwys Blaenafon, Caerffili a Thŷ Ddewi, lle'r cynhaliwyd digwyddiadau arbennig.

Cafodd ymwelwyr i Gastell Talacharn eu hudo gan storïau oedd ynghudd yn ei furiau a'i erddi. Cynhaliodd Castell Caerffili ŵyl dridiau o gerflunio, ffilm, drama, cerddoriaeth a dawns. Ymysg yr arddangosfeydd oedd Elfennol yng Ngwaith Haearn Blaenafon a phrosiect Mantell Castell Dinbych, yn dathlu'r Oes Efydd.

Cynhaliodd plant Sir Fflint basiant yng Nghastell Fflint - taith o ddechreuadau mytholegol drwy oresgyniadau'r Rhufeiniaid, y Normaniaid a'r Saeson. A chynhaliodd Castell Caernarfon 'Cipio'r Castell' i ddeffro ysbryd Owain Glyndŵr!

Wedi'i ysbrydoli gan Basiant Harlech ym 1922, adroddodd pobl ifanc de Gwynedd hanes Castell Harlech dros saith cyfnod hanesyddol drwy lygaid yr unfed ganrif ar hugain.

Profiad bythgofiadwy i bawb fu'n cymryd rhan yn goron i haf anhygoel.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau