Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae Creating Connections wedi cyfarparu dros 200 o rieni sengl yn uniongyrchol â'r sgiliau a'r rhwydweithiau cymorth i atal salwch meddwl yng Nghaerdydd a Chasnewydd, De Cymru, ac mae dros 1,500 o bobl wedi'u cynorthwyo yn ehangach trwy gymorth cyfoedion a llenyddiaeth prosiect.

Trwy weithdai hunan-reoli, mae'r prosiect yn helpu rhieni sengl i ddatblygu sgiliau a rhwydweithiau, felly wrth rannu problem mae'r baich yn ysgafnhau, gan eu helpu i fodloni heriau bod yn rhiant sengl, cynnal iechyd meddwl da, ac adeiladu at ddyfodol cadarnhaol.

Nid yw grwpiau cefnogol bach o rieni sengl bellach yn gorfod ymdopi ar eu pennau eu hunain. Maen nhw'n rhannu eu profiadau gyda chymorth hyfforddwyr sydd wedi bod yn rhieni sengl eu hunain ac yn ymwybodol o'r problemau. Maen nhw'n cydnabod eu heriau, ac yn eu cefnogi i feithrin datrysiadau gyda'i gilydd.

Fe wnaeth arian y Loteri Genedlaethol alluogi i Gingerbread a'r Mental Health Foundation gydweithio i ddatblygu Creating Connections.

Dywed Debbie fod Creating Connections wedi'i hachub hi. Pan oedd yn rhiant sengl i'w mab dwy flwydd oed roedd yn awyddus i ddechrau ar ei rôl nyrsio gyntaf. Yn anffodus, derbyniodd ddiagnosis canser y fron. Yn ystod ei thriniaeth, fe ymunodd â chwrs Creating Connections yng Nghaerdydd. Dywed Debbie: "Fe wnes y cwrs ar gyfnod allweddol yn fy mywyd ac rwyf wedi dweud droeon ei fod wedi fy achub i. Gwn fod hynny'n swnio'n ddramatig ond ar y pwynt hwnnw yn fy mywyd roeddwn i angen cymorth ac arweiniad, ac rwyf mor falch fy mod wedi eu derbyn gan y cwrs."

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau