Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Diolch i gyllid y Loteri Genedlaethol, mae Cerddoriaeth mewn Ysbytai'n gallu darparu cyngherddau cerddoriaeth fyw, proffesiynol, mewn hosbisau ar draws Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn werthfawr iawn i dynnu sylw cleifion a'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u gofalwyr oddi wrth salwch a gweithgareddau meddygol o ddydd i ddyn, a golyga hyn eu bod yn gallu treulio amser hapus gyda'i gilydd heb fod ymhell oddi wrth gefnogaeth feddygol.

Yn ystod y perfformiadau, sy'n gallu digwydd mewn mannau preifat neu gymunedol, gall y gynulleidfa i gyd fwynhau'r gerddoriaeth a chânt eu hannog i ymuno yn y canu, i arbrofi gydag offerynnau cerddorol ac i ofyn am glywed caneuon o'u dewis nhw.

Esbonia Rheolwr Datblygu Cerddoriaeth mewn Ysgolion, Melanie Peters: "I rai cleifion, mae cyfathrebu'n cael ei gyfyngu gan anableddau, ond mae cerddoriaeth yn gyfrwng cyfathrebu y maen nhw'n gallu'i ddeall. Rydym yn gweld cleifion â dementia'n ymateb yn eithriadol o dda i'r gerddoriaeth. Mae'n bleser i wylio hynny."

Mae llawer o hosbisau yng Nghymru'n elusennau lleol annibynnol ac yn gorfod dibynnu ar weithgareddau codi arian i wneud eu gwaith hanfodol, felly heb arian y Loteri fyddai'r cyngherddau ddim wedi digwydd.

"Rydym yn ddiolchgar dros ben, ac mae'n cleifion yn ddiolchgar hefyd," meddai Melanie.

A ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect hwn ac eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i ni? Cysylltwch.


Sylwadau

Lleoliad Map


Vote for this project for an award