Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

Ynglŷn â'r prosiect

Daeth Atgofion am Ysbyty Trelái â hanes cudd sefydliad dadleuol yn fyw drwy arddangosfa o storïau digidol, ymchwil, gweithdai, theatr cysgodion a drama ryngweithiol yn Amgueddfa Stori Caerdydd.

Nod yr arddangosfa oedd adrodd sori'r dynion, y menywod a'r plant oedd yn byw ac yn gweithio yn yr ysbyty. Fe gafodd sylw mawr yn y wasg pan ganfu ymchwiliad ym 1967 ddiffygion difrifol yn y ffordd yr oedd cleifion ag anableddau dysgu'n cael eu trin, gan newid y ffordd yr oedd sefydliadau tebyg yn cael eu rhedeg.

Cafodd Atgofion am Ysbyty Trelái ei gydlynu gan aelodau Pobl yn Gyntaf Caerdydd, sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu. Bu dros 60 o bobl yn cymryd rhan yn ymchwilio i'r storïau, yn cynllunio'r arddangosfa, creu'r storïau digidol, ysgrifennu'r cyhoeddusrwydd a chydlynu'r digwyddiad lansio. Creodd rhai aelodau ddrama ryngweithiol hyd yn oed i gyfieithu storïau o'r arddangosfa yn dangos bywyd yn yr ysbyty o ddydd i ddydd.

Cefnogodd y Loteri Genedlaethol y prosiect i gasglu a golygu deunydd, a mân gelfi, a hefyd i gynnal cyfres o weithdai i greu delweddau theatr cysgodion wedi'u hysbrydoli gan yr arddangosfa.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau