Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae’r prosiect dwy flynedd hwn rhwng y cenedlaethau gan Goldies Cymru yn annog ysgolion cynradd i agor eu drysau i bobl hŷn. Mae’n nodi canmlwyddiant y Cadoediad ar 11 Tachwedd 2018 a’i deitl yw ‘ Y Rhyfel Byd Cyntaf - Ein Treftadaeth mewn Caneuon ac Atgofion’.

Dan faner y prosiect hwn, ysgrifennodd plant o Ysgol Gynradd Thornhill yng Nghaerdydd gynhyrchiad 30 munud unigryw o’r enw, Cantata’r Cadoediad.

Gyda’r geiriau gwreiddiol gan y plant wedi’u gosod ar ganeuon poblogaidd 100 mlynedd yn ôl, lansiwyd y cantata'r mis Rhagfyr diwethaf yng Nghaerdydd ac mae ar gael i bob ysgol ar gyfer eu digwyddiadau coffáu eu hunain. Bu’r plant yn ymweld â llyfrgelloedd a swyddfeydd cofnodion rhyfel ar gyfer eu hymchwil, gan ddylunio graffeg ac addasu’r wyth o ganeuon ac unawdau gwreiddiol i ffurfio sgôr terfynol teimladwy.

Amcangyfrifir y bydd 7,000 o blant yn cymryd rhan ac o leiaf 800 o bobl hŷn. Mae’r prosiect eisoes yn lledaenu ymhellach i gynnwys ysgolion ar draws Cymru a Lloegr. 

Dywedodd Alwyn Humphreys MBE, ymddiriedolwr o fewn Goldies: “Mae’r prosiect wedi cyfuno dwy genhedlaeth wrth goffáu’r sawl a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.  

“Mae’n brosiect syfrdanol ac yn arbennig iawn gan y gellir ei addasu gan ysgolion sy’n dymuno rhoi naws lleol i’w cynyrchiadau. 

“Gellir canu’r sgorau mewn unsain neu mewn rhannau ac mae cyfle i gynnwys corau rhieni neu gorau cymunedol mewn unrhyw berfformiad. 

“Ar nifer o achlysuron, rydym wedi gweld y llawenydd pan fydd plant a phobl hŷn yn cyfarfod a chydweithio ar brosiectau ysgol, ac yn fwy arbennig, pan fyddant yn ymuno mewn cân.”

Am ragor o wybodaeth am Armistice Cantata ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau