Skip to navigation Skip to main content

Cookies


Amdani

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol i gadw a gweddnewid treftadaeth y DU trwy brosiectau arloesol a fydd yn cael effaith barhaus ar bobl a lleoedd, ac yn dod â threftadaeth yn fyw i genedlaethau'r dyfodol.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cefnogi prosiectau yn amrywio o amgueddfeydd, parciau a lleoedd hanesyddol i archaeoleg, amgylchedd naturiol a thraddodiadau diwylliannol. Er 1994, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cefnogi ychydig dros 35,000 o brosiectau gan ddyrannu mwy na £5.3 biliwn ar draws y DU.

Mae llawer o'n tirnodau enwocaf, gan gynnwys Côr y Cewri yn Wiltshire, Capel Rosslyn yn Midlothian, Giant's Causeway ym Moyle a Chastell Caerdydd yng Nghaerdydd, wedi elwa o gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Yn ychwanegol, mae miloedd o brosiectau treftadaeth cymunedol yn cynnig cyfleoedd i bobl archwilio adeiladau hanesyddol, diogelu'r amgylchedd, dysgu sgiliau newydd, ymchwilio i archifau a darganfod straeon na'u clywyd o'r blaen.

Am ragor o wybodaeth am Gronfa Dreftadaeth y Loteri ewch i'w gwefan.

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.