Skip to navigation Skip to main content

CookiesRhowch eich achos da ar y map

Mae ein map achosion da yn dangos lleoliad rhai o'r prosiectau sy'n gweddnewid bywydau y mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi'u cefnogi ar draws y DU er 1994.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri ac aelodau'r cyhoedd weld yn union pa mor bwysig y mae'r gwaith y mae'ch prosiect a ariennir gan y Loteri yn ei wneud.

Os ydych chi'n rhedeg prosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi - llanwch y ffurflen isod ac fe rannwn eich gwybodaeth gyda'r miloedd o bobl sy'n ymweld â'n safle bob wythnos. Yn ychwanegol at hyn fe wnawn ni eich ychwanegu at ein cronfa ddata cyfryngau, sy'n golygu y gallai eich prosiect gael ei ddewis i gymryd rhan mewn un o'r ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd cenedlaethol y mae'r Loteri Genedlaethol yn eu cynnal bob blwyddyn!

Gallwch restru'ch prosiect ar y wefan hon yn rhad ac am ddim, serch hynny bydd yr holl gyflwyniadau yn cael eu hadolygu cyn eu postio er mwyn gwirio'ch bod wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol.

Put your good cause on the map

Adran 1: Gwybodaeth am eich prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i ymddangos ar achosiondayloteri.org.uk
Delweddau
Adran 2: Gwybodaeth amdanoch chi a'ch arian y Loteri Genedlaethol at ddefnydd swyddfa

Trwy gyflwyno'r ffurflen hon rydych chi'n rhoi eich caniatáu i ni arddangos y wybodaeth a'r delweddau a ddarparwyd yn adran gyntaf y ffurflen hon ar achosiondayloteri.org.uk ac i gysylltu â chi am fentrau achosion da'r Loteri Genedlaethol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon anfonwch e-bost at info@lotterygoodcauses.org.uk.