Skip to navigation Skip to main content

CookiesCysylltu

Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol

Uned Hyrwyddo'r Loteri Genedlaethol sy'n gyfrifol am godi ymwybyddiaeth o arian y Loteri a roddir i Achosion Da. Ymysg mentrau eraill, mae'r Uned yn rheoli Gwobrau'r Loteri Genedlaethol ar ran yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, cyllidwyr y Loteri a'r gweithredwr, Camelot


Arian y Loteri

Ar gyfer ymholiadau ynglyn ag arian y Loteri, cysylltwch â'r llinell gymorth:

Ymholiadau cyffredinol

4th Floor, 1 Plough Place
London, EC4A 1DE

  • Ffôn: 020 7211 3898
  • Fax: 020 7211 3992

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol

Os oes gennych ymholiad ynglyn â Gwobrau'r Loteri Genedlaethol, cysylltwch â:


Ymholiadau gan y Cyfryngau

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau ynglyn ag enillwyr neu gemau, cysylltwch â: Swyddfa Wasg Camelot ar 020 7632 5711.

Brandio

Os ydych yn brosiect a ariennir gan y Loteri a bod gennych ymholiad ynglyn â brandio, cysylltwch ag Adran Farchnata eich dosbarthwr y Loteri.

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.