Skip to navigation Skip to main content

Cookies


Cyllid

Ynglŷn â'r dosbarthwyr

Ar hyn o bryd mae 12 o gyllidwyr y Loteri sy'n penderfynu'n annibynnol pa brosiectau sydd wedi ymgeisio'n llwyddiannus am grant. Mae bob un yn annibynnol ar y Llywodraeth ond rhaid iddynt ddilyn canllawiau wrth benderfynu pwy ddylai dderbyn arian y Loteri Genedlaethol. Mae manylion pellach i'w cael yn www.arianyloteri.org.uk.


Arts Council England

Arts Council England

Arts Council England champions, develops and invests in artistic and cultural experiences that enrich people's lives. Their mission is to provide ‘great art for everyone’.

Arts Council NI Logo

Arts Council of Northern Ireland

Arts Council of N.Ireland yw'r awdurdod datblygu arweiniol ar gyfer y celfyddydau yng Ngogledd Iwerddon.

BFI

Mae Sefydliad Ffilm Prydain yn dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cynhyrchu, dosbarthu, addysg, datblygu cynulleidfa ac ymchwil y farchn

Sports Council Wales Logo

Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r mudiad cenedlaethol sy'n gyfrifol am gynyddu cyfranogiad a gwella perfformiad chwaraeon yng Nghymru.

Chwaraeon DU

Nod UK Sport yw arwain chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd yn y DU at Lwyddiant o Safon Fyd-eang.

Creative Scotland

Creative Scotland yw'r awdurdod datblygu newydd ar gyfer y diwydiannau celfyddydau, sgrin a chreadigol yn yr Alban.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn defnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi ystod eang o brosiectau sy'n ymwneud â threftadaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol y DU.

Arts Council of Wales Logo

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r awdurdod sy'n ariannu ac yn datblygu'r celfyddydau. Mae ganddynt weledigaeth o Gymru greadigol ble mae'r celfyddydau yn ganolog i fywyd y genedl.

Sport England

Mae Sport England yn buddsoddi mewn prosiectau sy’n helpu pobl i ddechrau, aros a llwyddo mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar bob lefel.

Sports Northern Ireland Logo

Sport Northern Ireland

Sport Northern Ireland’s vision is to promote "a culture of lifelong enjoyment and success in sport which contributes to a healthy, fair and prosperous society".

sportscotland

sportscotland yw awdurdod chwaraeon cenedlaethol yr Alban. Trwy weithio gyda'n partneriaid ein cyfrifoldeb yw datblygu chwaraeon a gweithgaredd hamdden corfforol yn yr Alban. 

Y Gronfa Loteri Fawr

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ymrwymedig i wella cymunedau a bywydau'r bobl fwyaf anghenus gydag arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.


Ymuno

Beth am drydar! Os ydych chi eisiau derbyn y newyddion diweddaraf ar Achosion Da'r Loteri does unman yn well na Twitter. Ymunwch â'r drafodaeth @lottogoodcauses

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.